Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
en:contact [2019/07/22 18:12]
Sven Dražan [Office hours]
en:contact [2019/07/22 18:13] (aktuální)
Sven Dražan [Office hours]
Řádek 40: Řádek 40:
  
 ===== Office hours ===== ===== Office hours =====
-^Office hours  ^Sampling ​ ^New\ illnesses ​  ​^Checks after\ illness ​ ^Consultations for invited and preventive examinations ​ ^+^Office hours  ^Sampling\ \ \ \  ^New\ illnesses ​  ​^Checks after\ illness ​ ^Consultations for invited and\\ preventive examinations ​ ^
 ^Monday ​  ​| ​ 7:30 – 8:00  |  8:00 – 10:00   ​| ​ 10:30 – 11:30  |  13:00 – 18:00  | ^Monday ​  ​| ​ 7:30 – 8:00  |  8:00 – 10:00   ​| ​ 10:30 – 11:30  |  13:00 – 18:00  |
 ^Tuesday ​ |               ​| ​ 12:00 – 14:00  |  14:00 – 15:00  |  8:00 – 10:30   | ^Tuesday ​ |               ​| ​ 12:00 – 14:00  |  14:00 – 15:00  |  8:00 – 10:30   |
© 2011 MUDr. Milada Dražanová, Svatopluka Čecha 2, Brno Královo Pole, 61200, tel: 541 217 798, email: drazanova.milada@volny.cz