Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
en:contact [2019/04/28 19:01]
Sven Dražan
en:contact [2019/07/22 18:13] (aktuální)
Sven Dražan [Office hours]
Řádek 20: Řádek 20:
 ^Email ​ | [[drazanova.milada@volny.cz]] |  ^Email ​ | [[drazanova.milada@volny.cz]] | 
 ^Web    | [[http://​www.drazanova.eu|www.drazanova.eu]] | ^Web    | [[http://​www.drazanova.eu|www.drazanova.eu]] |
 +
 +/*
 +<​note>​
 +From l.7. to 5.7. Dr. Dražanová is on vacation,
 +substitute Dr. Špiříková,​ Palackého třída 137, tel: 541\ 218\ 410.
 +
 +Mo 7:​30-10:​30\\
 +Tu 7:​30-10:​00\\
 +We 7:​30-10:​00\\
 +Th 12:00-14:00
 +</​note>​
 +*/
  
 <​note>​ <​note>​
Řádek 28: Řádek 40:
  
 ===== Office hours ===== ===== Office hours =====
-^Office hours  ^Sampling ​ ^New\ illnesses ​  ​^Checks after\ illness ​ ^Consultations for the healthy ​and preventive examinations ​ ^ +^Office hours  ^Sampling\ \ \ \  ^New\ illnesses ​  ​^Checks after\ illness ​ ^Consultations for invited ​and\\ preventive examinations ​ ^ 
-^Monday ​    ​| 7:308:00 | 8:00 – 10:00 | 10:30 – 11:30 | 13:00 – 16:00 for invited ​+^Monday ​  ​ 7:30 – 8:00   8:00 – 10:00   ​ 10:30 – 11:30   13:00 – 18:00  
-^Tuesday ​               ​|12:30\ \ 13:30 13:30 – 15:00 | 8:00 – 10:30 for invited and vaccination ​+^Tuesday ​               ​ 12:00 – 14:00  ​ 14:00 – 15:00   8:00 – 10:30   ​
-^Wednesday ​ | 7:30 – 8:00 | 8:00 – 10:00 | 10:30 – 11:30 13:00 – 14:30 for children above 3 months ​+^Wednesday ​ |  7:30 – 8:00   8:00 – 10:00   ​ 10:00 – 11:00  ​ 11:00 – 13:00  ​
-^Thursday ​  ​| 7:30 – 8:00 | 8:00 – 10:00 | 10:30 – 11:30 13:00 – 14:00 for children under 3 months ​+^Thursday ​  7:30 – 8:00   8:00 – 10:00   ​ 10:00 – 11:00  ​ 11:00 – 13:00  
-^Friday ​    ​| 7:30 – 8:00 | 8:00 – 10:00 | 10:30 – 11:30 12:00 – 13:00 for invited ​|+^Friday ​    7:30 – 8:00   8:00 – 10:00   ​ 10:00 – 11:00  ​ 11:00 – 12:00  |
© 2011 MUDr. Milada Dražanová, Svatopluka Čecha 2, Brno Královo Pole, 61200, tel: 541 217 798, email: drazanova.milada@volny.cz